BYTEDEX WHİTE PAPER

Özet

Byte Decentralized Exchange

2008 yılında Satoshi Nakamato rumuzunu kullanan biri yada birileri tarafından hayatımıza giriş yapan Kripto varlıklar bu belgenin yazıldığı Nisan 2021 tarihi itibariyle Dünya genelinde 1.5 Trilyon Dolarlık bir market hacmine ulaşmış bulunuyor. Bitcoin’in amiral gemisi olduğu kripto varlıklar dünyası her geçen gün daha da gelişmekte ve kripto ekosisteminin bu denli gelişmesiyle birlikte, blok zincir uygulamaları ve altyapıları da baş döndürücü bir hızla artmakta. Kripto varlıkların alınıp satılması, el değiştirmesi yada herhangi bir mal veya hizmete dönüştürülmesi noktasında Kripto borsaları, kripto dünyasında çok ciddi roller oynuyor.

Ülkemiz ise kripto varlıklara rağbet gösteren dünyada belli başlı ülkelerden biri haline gelmiş ve Şubat 2021 tarihi itibariyle Türkiye’deki toplam Kripto varlık ticareti 218 Milyar Türk Lirasına ( Yaklaşık 27 Milyar Dolar) ulaşmıştır. (Reuters Chainalysis,2021). Dünya’daki borsalarda işlem gören kripto varlıkları ve kripto borsalarını takip eden CoinGecko websitesinin “2021 Türkiye Kripto Para Farkındalığı” raporuna göre Türkiye’de kripto varlıkların el değiştirmesi %91 oranında kripto borsaları üzerinden yapılmaktadır. Kabaca 27 milyar dolarlık Türkiye Kripto varlık ticaretinin 24.57 Milyar Dolarlık kısmı kripto borsaları üzerinden gerçekleşmektedir. Yine aynı rapora göre Türk kullanıcılar, %61 oranla Binance ile ticaretlerini yürütürken kalan Pazar payını ise BTCTurk, Paribu, Thodex ve diğer irili ufaklı borsalar paylaşmaktadır. Bu noktada Binance 949 işlem çifti ile dünyada en çok işlem yapabilme imkanına sahip borsa olarak öne çıkarken, Türk piyasasının en çok işlem çifti sunan borsası BTCTürk ise sadece 55 işlem çifti sunabilmektedir. 15 Nisan 2021 tarihinde Türkiye’nin, kripto paraların mal ve hizmet alımlarında kullanımını ve ödeme noktası lisansına sahip olan şirketlerin kripto para ticareti yapmasını yasaklaması, ülkemizde yerleşik borsalara ve bu borsalara hizmet sunan ödeme noktalarına negatif etkisi oldu. Maalesef ülkemizdeki kripto para ticaretinin %70’e yakın kısımı yabancı borsalar eliyle yapılmaktadır. Bunda ülkemizde sürekli değişen yasal mevzuatlar, vergi alınacağı söylentileri, ülkemizdeki borsa altyapılarının esnek ve çok çeşitli olmayışı, sürekli yaşanan kapasite ve çökme sorunları gibi etkiler, nakdi bir değer olan kripto varlık sermayemizin yurtdışında değerlendirilmesine sebep olmaktadır.

Gelişen teknoloji ve globalleşen dünyada bugün kripto varlıklara sınır çizmek mümkün değildir. Yukarıda saydığımız sebeplerle, hergün gelişen teknolojiye uygun şekilde bu problemlerin çözümü mümkündür. Bytedex olarak bizler gelişen blok zincir teknolojilerini en üst şekliyle kullanarak bugüne kadar elde edilen tecrübeler ışığında ülkemiz için yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Yerelden başlatacağımız hizmetlerin bizi dünya arenasına çıkmak için geliştireceğini ve nihai olarak ByteDex’in dünyanın sayılı kripto varlık borsaları arasında yer almasını sağlayacağını düşünüyoruz.

Bytedex olarak bizler gelişen blok zincir teknolojilerini en üst şekliyle kullanarak bugüne kadar elde edilen tecrübeler ışığında ülkemiz için yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz

Giriş

Her 5 kişiden 1’nin kripto varlık kullandığı Türkiye’de Kripto varlıklar, Türk lirasının hızlı değer kaybına karşı diğer konvertıbl para birimleri ve altın, gümüş gibi geleneksel enflasyondan korunma yöntemlerine bir alternatif olarak sıkça kullanılmaya başlandı.Kripto varlıkların mevcut bankacılık sisteminin içerdiği kısıtlamaları içermemesi, basit şekilde elektronik cihazlarda yada özel soğuk cüzdanlarda saklanabilmesi global düzeyde ticaretinin de yapılabilmesi, kullanıcıların kendi varlıkları üzerinde tam hakimiyete sahip olduğu duygusunu pekiştiriyor. Mevcut yapılar içerisinde kolaylıkla alınıp satılabilmesi, kripto dünyasının risk ve kazanç oranlarının yüksek olması sebebiyle, kullanıcılar tam hakimiyetle sahip oldukları kripto varlıkların ticaretini yaparak ciddi gelirler elde edebildiği gibi, ellerindeki kripto varlıkları kiralayarak (lending) sürekli bir pasif gelir elde etme imkanına da kavuşmuş oluyorlar.

Her geçen gün gelişen teknoloji, olanak ve seçeneklerle kripto varlıkların önlenemez bir hizmet ağı oluşturduğunu bilmekteyiz. Bugün bu hizmet ağları hiçbir fiziksel sınır, ideoloji yada yönetimi tanımadan çok kolay şekilde dünyanın her yerine ulaşabiliyor. Merkezi hükümetlerin yada itibari paraların bu gelişme içerisinde asla kontrol edemeyecekleri, hiçbir merkeze yada kişiye bağlı olmayan bu yeni teknolojiye dayalı kripto varlıkların dünyaya yayılması, bu yüzyıla yeni bir sayfa açmaktadır.

Kripto Varlıkları anlamak için öncelikle blokchain sistemini anlamamız gerekmektedir. Basit şekilde bir birine bağlı bilgisayar yada diğer işlem yapabilme gücüne sahip elektronik cihazların belli bir merkeze bağlı olmadan kendi aralarında bir ağ oluşturarak bu ağ üzerinde çalışan yazılımların kendilerine verilen bazı görevleri, ağa katılan tüm bilgisayarların kendi aralarında uzlaşması ile yerine getirmesidir. Kamusal, özel yada yarı kamusal blockchainlerin varlığı, çeşitli kullanım amaçlarına göre dizayn edilebilmektedir.

Kripto varlıklar, yukarıda tanımladığımız şekliyle birbirine bir ağ yazılımı ile bağlı cihazların yine ağ yazılımının oluşturduğu bir algoritmayla üretilen takip edilebilir ve kendine ait tekrarlanamayan bir imzası olan program yapılarıdır. 2008 yılında “Bitcoin — Eşler arası bir ödeme sistemi” makalesini yayınlayan Satoshi Nakamoto, bu belgede bu sistemi teorize etmiş ve nihayetinde 2009 yılında Bitcoin ilk kripto varlık olarak hayatımıza girmiştir. Bitcoin, bugün en çok kullanılan 10 kripto varlığın anasıdır. Nakamoto’nun dizaynında kripto varlık olarak Bitcoin (BTC), algoritmik işlemlerin çözülmesi ile ortaya çıkan ve esasen işlemleri yürüten kişilere verilen bir ödül olarak tasarlanmıştır. Sistematik olarak bakıldığında, blockchain üzerinde yapılan her bir işlem (transferler,dağıtımlar yada el değiştirmeler) bugün dağıtık defter olarak adlandırılan (ledger) hesaba kaydedilir. Bu kayıt her bir ağda bulunan cihazlar tarafından kontrol edilir ve onaylanır. İşlem kayıtları özel algoritmalarla şifrelenir ve ağdaki katılımcı bilgisayarlar, elektrik ve işlem güçlerini kullanarak bu şifrelemeleri çözmeye çalışırlar, şifrelerin çözülmesi ve işlemin kayda alınması sonucunda Bitcoin üretilir. Bitcoin bugün toplam kripto varlık piyasasının %65’lik kısmını temsil etmektedir.

Belli başlı diğer Kripto varlıklardan Ethereum ise, esasen Bitcoin sisteminin modifiye edimiş ve güncellenmiş bir şeklidir. Aynı işlem mantığını ve sistematiğini kullanmaktadır. Ethereum, kripto varlık piyasasına programlanabilir kripto varlıkları tanıtmıştır. Blockchain ağında, içinde bulundurduğu yazılıma göre işlem yürütebilen kripto varlıklar akıllı kontrat olarak adlandırılmaktadır. Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’in sağladığı bu olanakla girişimciler, kurumlar ve şirketler kendilerine ait sistemler ile kripto varlıklar oluşturmakta ve kripto ekosistemine katkı sağlamaktadırlar. Kripto varlıkların detayları bu belgenin konusu değildir ancak sistematik olarak kripto varlıkların varoluşu ve ortaya çıkış mantığını anlamak önemlidir.

Kripto varlıkların ortaya çıkışı, insanlara klasik bankacılık sistemine girmeden finansal varlıkların transferi imkanını sağladı. Blockchain yapısı içerisinde bireylerin kimliklerini 3. Taraflara vermeden ve herhangi bir aracı kuruma gerek olmaksızın varlıkların transferini sağlayabilmesi, kripto varlıkların bir tür değer taşıma aracı olmasını sağladı. Zamanla kripto varlıkların, gerçek kişiler arasında transferini sağlayacak yapıların olması gerekliliği, ilk olarak eşleştirme motorlarını ortaya çıkardı. Bu eşleştirme motorları kabaca kripto varlık alımı ve satımı yapmak isteyen kişileri eşleştiren ve birbirleri ile ilişki kurmasını sağlayan yapılar olarak gelişti. Zamanla bu yapılar gelişerek bugün hayatımızda yer alan Kripto Varlık borsalarını oluşturdular.

Kripto Varlık Borsaları

Merkezi Borsalar — CEX

Merkezi sistemde çalışan KVB’ler, şirketlerin yada girişimcilerin kendilerine ait sunucularda tüm işlemleri yürütmesini sağlar. Bütün işlemler merkezi sunuculardan yürütülür ve yönetilir. Dolayısıyla tüm kripto varlıklar bu sunucularda depolanır ve buradan transfer edilir. Dünya literatüründe “Centralized Exchange” kısaca CEX olarak adlandırılmaktadırlar. Ülkemizdeki borsaların tamamı bu kategoride yer almaktadır.

Merkeziyetsiz Borsalar — DEX

Merkeziyetsiz borsalar, literatüre “Decentralized Exchanges” olarak yani kısaca DEX olarak girmiştir. Bu borsalar CEX’lerin aksine kısıtlama olmadan popüler kiripto varlıkların yanısıra işlem çifti oluşturabilen hemen her token veya coinin yer alabildiği borsalardır. Bu borsalarda sizden kimlik doğrulama gibi yada belli çekim miktarları gibi kısıtlamalar olmadan işlem yapmanıza izin verir. Son dönemde açık kaynak kodlu olarak bir çok borsa popüler olmuştur.

Hibrit Borsalar — CDEX

Hibrit borsalar CEX ve DEX’lerden elde edilen tecrübelerle oluşturulan bazı yönleri ile merkezi sistem özellikleri gösteren bazı özellikleri ile ise merkeziyetsiz borsa özelliği sergileyen yapılardır. Yakın dönemde ortaya çıkan bu yenilikçi borsa türü “Centralized DEX” kısaca C-DEX olarak olarak adlandırılmaya başlamıştır. C-DEX borsalar Merkezi borsalardaki işlem kolaylıkları, stabilite ve yönetimi sergileyebilirken, Kripto Varlıkların alım ve satımları kendilerine has blockchainler üzerinde gerçekleşir.

Merkezi Borsaların Artı ve Eksileri

Yasal Statü: Bu borsalar genel olarak şirketler tarafından yönetilmesi sebebiyle yasal süreçlere uyumlu olmak zorundadır. Dolayısıyla yasalar karşısında sorumludurlar. Bu tarafı ile hak arama ve hak kayıpları konusunda karşınızda bir muhatabınız vardır.

İtibari Para Kullanımı: Bu tür borsalar, bankalar ve ödeme kuruluşları ile anlaşmalar yapabilir ve kripto varlıklar ile itibari paraların değişimini yada ticaretini kolayca sağlayabilir. Bu durumda kredi kartları ve banka hesapları ile kripto varlık alım satımı yapılabilir.

Likidite İmkanı:Yasal statü sahipliliği ve itibari paralarla işlem yapılabilmesi nedeniyle bu borsalarda günlük olarak çok fazla işlem yürütülmekte ve netice olarak yüksek likitide ve işlem kapasitesi oluşmaktadır.

Fonksiyonellik: Merkezi borsalar yazılım yapısı itibariyle kontrol edilebilir olmaları nedeniyle çok daha fazla borsacılık enstrümanına sahiptirler, kaldıraçlar, opsiyonlar, emirler, 7/24 müşteri hizmetleri gibi.

Stabilite: Bir çok CEX hizmetini stabil olarak sürdürebilir, aldıkları komisyonlar diğer borsa türlerine göre yüksek olmasına rağmen verdikleri ek hizmetler nedeniyle kullanıcı ve borsa sahipleri için bir tür kazan-kazan durumudur.

Blockchain Felsefesine Aykırı Olmaları: Blockchain dünyasının en belirgin ideolojisi merkeziyetsizliktir. Bitcoin ana olarak merkezi para yapılarının insanlar üzerindeki hegamonyasını kırmak üzere üretilmiştir. Esasen merkezi para yapıları, borca dayalı para sisteminde karşılıksız para üretebilen yapılar haline gelmişlerdir. Blockchain bu gücü bankalardan alıp insana vermektedir.

Fiyat Manipülasyonları: CEX’ler için artık herkesin malumu olan konulardan bir diğeri, kripto varlıkların değerlerine yapılan iç müdahalelerdir. Bu yapılarda yer alan her bir kripto varlığın fiyatına müdahale edilebilir, fiyat değişimleri anlık olarak yansıtılmayabilir yada işlemleri durdurulabilir.

Güvenlik:Merkezileştirilmiş sistemler hacker saldırılarına çok açıktır. Her ne kadar bir çok güvenlik önlemleri alınmış olsa da hiçbir sistemin mükemmel olmadığını unutmamalıyız.

Kontrol: CEX’lerde borsada duran Kripto Varlıklar tamamen borsanın elinde ve kontrolündedir. Bu durumda çok kolay manipüle edilebilir ve varlıklarınızı tamamen kaybedebilirsiniz.

Merkeziyetsiz Borsaların Artı ve Eksileri

Varlık Kontrolü: DEX’ler genelde kullanıcı fonlarını tutmazlar. Böylece kendi kripto paranız üzerindeki kontrol yalnızca sizde olur. Merkeziyetsiz borsada işlem yapmak isteyen kullanıcılar, tüm transfer süresince fonlarının kontrolünü ellerinde tutarlar.

İşlem Sürekliliği: Kullanıcılar için kripto para sektörü gibi piyasa oynaklığı yüksek bir alanda saniyeler bile değerliyken, merkeziyetsiz borsalarda dağıtım tek bir noktadan gerçekleşmediği için işlemlerin durma ihtimali minimuma iner.

İşlem Kolaylığı: Bir DEX’te ise Private Key’iniz giriş bilginiz olarak sayılır. Private Key bilgileriniz ile DEX’e giriş yaptıktan sonra, bakiyenizi hemen görebilirsiniz. Bir DEX kullanmak için ihtiyacınız olan tek şey bir kripto para cüzdanıdır.

Çeşitlilik:DEX’lerde likidite havuzları traderlar tarafından oluşturulduğu için gerekli arz-talep görüldüğünde, merkezi borsalar tarafından henüz listelenmemiş kripto paralar merkeziyetsiz borsalarda bulunabilir.

Güvenlik:Merkeziyetsiz borsalar blockchain üzerinde işlem yaptığından tüm bilgiler blokchain üzerinde depolanır. Hacklenmesi imkansıza yakın derecede zordur.

İtibari Para Kullanımı:Merkeziyetsiz borsalarda fiat para birimleri işlem çiftleri bulunmaz. Elinizdeki Türk Lirası, dolar ya da euro gibi geleneksel para birimleri ile kripto para almaz ya da takas edemezsiniz. Bu borsalarda kredi kartı ve/veya banka kartları ile de işlem yapmazsınız.

Yasal Statü:Belli bir kullanıcı sayısına ulaşmış olan merkezi kripto para borsaları yaşanan sıkıntılar karşısında genellikle kullanıcıları ile iletişime geçebilecekleri bir müşteri temsilciliğine sahiptir. CEX kullanıcıları yaşadıkları sorunlar ile ilgili e-posta ya da telefon yolu ile platformla iletişime geçebilirken, DEX’ler için böyle bir seçenek bulunmamaktadır.

Kullanım Zorluğu:DEX’ler tasarımları gereği daha bilgili ve deneyimli yatırımcılara hizmet vermektedir. Bu sebeple merkeziyetsiz borsalar kripto para yatırımına yeni başlayanlara karmaşık gelebilir. Borsacılıkta kullanılan ek yazılımlar ve arayüzler yoktur.

Likidite:Merkeziyetsiz borsalardaki bazı işlem çiftleri, yetersiz likidite sebebiyle makul fiyatlar sunmayabilir. Daha popüler olan ve daha fazla hacmi bulunan bazı merkezi platformlar bu noktada kısmen daha stabil bir tablo çizebilir.

Hibrit Borsaların Artı ve Eksileri

Güvenlik:Hibrit Borsalar DEX yapıları gibi bilgi ve kripto varlıkları blokchain içinde saklar. Buna ek olarak ekstra güvenlik yazılımları bu süreçte rol alır. Borsa yapıları içerisinde en güvenli borsa türüdürler.

Kontrol:Bu borsalarda varlıklarınızın tam kontrolü sizin elinizdedir. C-DEX yönetimi dahil hiç kimse, tüm işlemler blockchain üzerinde gerçekleştiği için işlemlere müdahale edemez.

Süreklilik:Hibrit borsalar, Merkezi Borsalar gibi çökmez donmaz yada işlemleri kesintiye uğramaz. Blockchain üzerinde işlemler sürekli şekilde devam eder.

İtibari Para Kullanımı:C-DEX’lerin CEX’lerden miras edindiği merkezi bir yönetimin olması nedeniyle yasallık ve muhataplık konusunda merkezi borsalar gibi davranabilmeleridir. Bu nedenle kredi kartı veya banka kartları ile ödemeler alabilirler, itibari paralarla takas imkanı sunabilirler.

Çeşitlilik:DEX’lerde var olan çeşitlilik C-DEX borsalarda da sağlanabilmektedir. Ancak bu çeşitlilik borsa yönetiminin vermiş olduğu kararlarla sınırlıdır.

Merkezi Yönetim Olması:Bu borsalarda her ne kadar işlemler blockchain üzerinde dağıtık şekilde işlese bile merkezi yönetim anlayışı blockchain düşüncesi içerisinde yer almayan bir anlayış olması sebebiyle blockchain düşüncesine sıkı sıkıya bağlı kullanıcılar tarafından uygun bulunmayabilir.

Likitide:C-DEX borsalar, DEX borsalar gibi likitide ihtiyacı olan yapılardır. C-DEX’ler bu sorunları borsa havuzlarına doğrudan bağlantı yaparak borsaların birbirine likitide aktarımı yada işlem çiftlerinin birbirlerinin borsalarında işleme alınması gibi yöntemlerle çözmeye çalışmaktadırlar.

Kurulum Maliyeti:C-DEX borsalarının kurulumu hem CEX hem de DEX borsalara göre çok daha maliyetlidir. Bu borsalar üzerinde işlem yapacakları blockchain yapısını yada var olan belli başlı blockchain yapılarına uyumlu şekilde kendi mimarilerini oluşturmak zorundadır.

Türkiye’de Kripto Borsaları

Bu yazının yazıldığı tarih itibariyle Türkiye’de 14 adet KVB bulunmaktadır. Bu borsaların yine bu yazının yazıldığı tarihteki 24 saatlik işlem hacmi borsaların işlem hacimlerini takip eden Coin Turk web sitesine göre yaklaşık 8 milyar 182 Milyon Dolar civarındadır. Ortalama olarak borsaların Türkiye’de aldığı komisyon oranları %0.15 civarındadır. Bu 14 borsanın toplam aldıkları komisyon ise 12.2 milyon dolar/günlük olarak hesaplanabilir. Bu borsalardan Paribu bu yazı tarihinde 24 saatlik 1.710.000.000 Dolar işlem hacmi ile birinci, Thodex borsası ise 1.144.000.000 Dolar ile ikinci, BTCTurk ise 718.000.000 Dolar ile üçüncü sırada yer almaktaydı.

Kullanıcılardan alınan komisyon oranları günlük milyon dolarları bulmasına rağmen Türkiye’deki bir çok kripto varlık borsası hizmet kalitesi konusunda sınıfta kalmaktadır. 2021 yılında kripto para borsalarından haftalık olarak 1056 şikayet alınmaktadır. 2021’in şubat ayında bu şikayet sayısı haftalık 9500 adetlere kadar çıkmıştır. Bu durumu doğrulayan diğer araştırma dünyadaki coin ve borsaları takip eden CoinGecko sitesinin Top 100 Güvenilir borsalar listesinde sadece 1 Türk borsası 92. Sırada kendine yer bulabilmiştir.

KoinKolik web sitesi ise yaptığı şikayetvar web sitesi araştırmasında en fazla şikayet edilen konuları şu şekilde sıralamıştır; (araştırmadan birebir alıntılanmıştır.)

Müşteri Hizmetleri Sorunları:“Kullanıcılardan biri kripto parasını başka bir hesaba aktarmaya çalışmış ama cüzdan adresinde hata var. Ama hata tek bir coin’i değil, sistemdeki tüm coin’leri etkiliyor. Sonuç olarak destek ekibine ulaşmak istiyor ama destek ekibinin mail ile hizmet vermesini normal ve kullanışlı bulmuyor.”

Varlık Kontrolü Sorunları:“Bazı kullanıcılar, kendi cüzdanlarında yatırımları göremediğini farkettiler. Özellikle alım satım yapanlar, alım yapılmadan önce ani artışları, satarken ise artışların durması ve hızlıca düşüşünden dolayı zarar gördüklerini söyledi.”

Para Çekme İşlemleri Sorunları:“Acil para ihtiyacı duyulması durumunda işlemler onaylanmayabiliyor. Para yatırma işlemleri kolayken, para çekme işlemlerinin zor olması birçok insanın güvenini hem sarsıyor hem de korkutuyor.”

Sistemsel Sorunlar:“Borsa yükseldiği zaman sistemi kapatan firmalar yüzünden birçok kişinin zarar gördüğü iddia ediliyor. Ayrıca sistemlerin aniden kapatılması ve sitelere erişimin engellenmesi birçok kişinin yatırımını sıkıntılı duruma düşürdü.”

Onay Kodu Sorunları:“Kripto para borsalarının çoğu, farklı işlemler için tercihinize göre onay kodu isteyebilir. Ama para çekim işlemlerinin gerçekleştirilmesinde sıkıntı yaşanabiliyor. Onay kodunun gelmediğini ifade eden kullanıcılar var. Kullanıcıların bazıları sorunlarını mail ile bildirseler de, herhangi bir geri dönüş alamadıklarını dile getiriyor.”

Satış İşlemleri Sorunları:“Uygulamalarda belli bir miktarda kripto para alınabiliyor. Ama emir ve engel olmadan kripto paraları satamadıkları görülüyor.”

“Bunun haricinde en fazla şikayet alan konulardan bazıları da Alım satım işlemlerine engel olunması, transfer işlemlerinde sorunlar, hesap işlemleri, hesapların kapatılamaması, sisteme giriş sorunları, firmaların hesapları sınırlamalarıdır. En çok dikkat çeken şikayet ise komisyon ücretlerindeki değişikliklerden oluşuyor. Kullanıcılara göre komisyon ücretleri, firmaların kendi kafasına göre değiştiriliyor.” (Koinkolik)

Yukarıdaki şikayetlerin genel karakteristiğinden görüldüğü üzere Türkiye’deki CEX formatındaki borsalar CEX’lere ait tüm kötü yanları kullanıcılarına yansıtabilmektedirler. Kullanım hacmini gözetmeden ortalama olarak düşünüldüğünde her bir KVB günlük olarak ortalama 8.7 Milyon Dolar kazanç elde etmektedir. Bu da yaklaşık olarak her gün için bugünün kuru ile 70 Milyon TL yapmaktadır. Ortalama herhangi bir hizmete göre online işlem yürüten diğer iş kolları ile kıyaslandığında oldukça iyi bir gelir ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda hizmetlerdeki bu genel kalitesizlik gerçek anlamda anormal bir duruma işaret etmektedir. Ayrıca bu işlem hacimleri haricinde Türk Kullanıcıların %61’lik bir pay ile Binance üzerinde işlem yaptığı düşünüldüğünde Türkiye’de kripto pazarının genel büyüklüğü daha net anlaşılabilmektedir.

ByteDex Kripto Varlık Borsası olarak ortaya çıkış fikri tam olarak yukarıda bahsetmiş olduğumuz orantısız duruma ve oluşan sorunlara bir cevap üretmek amacıyla ortaya çıkmıştır. ByteDex olarak ülkemizdeki Kripto kullanıcılarına gerçek anlamda blockchain tabanlı bir C-DEX yapısı ile ödedikleri komisyonların karşılığını en iyi şekilde hizmet verebilmeyi istemekte ve ByteDex Borsasının, blockchainin ruhuna uygun olarak bir topluluk projesine dönüştürmeyi hedeflemektedir.

ByteDex, Blockchain ideolojisine tam olarak inanmış 30+ uluslar arası bir ekip tarafından oluşturulmaktadır. Proje yöneticilerinden, blockchain uzmanlarına, kripto ekonomistlerinden likitide sağlayıcılarına kadar geniş bir yelpazede ekip çalışması yürütmektedir. Ancak ByteDex’in en önemli bileşeni kullanıcılarıdır. Blockchain bir kitle oluşumudur. ByteDex tam olarak kitlesi ile birlikte büyüyecek ortak bir yapıdır.

ByteDex, Kripto Borsacılığında Yeni Bir Sayfa Açıyor.

Bu Yolculuğa Sizde Katılın!

Byte Decentralized Exchange

ByteDex Dual Blockchain Yapısı Üzerinde İşlem Yürüten Merkezi Yönetime Sahip Merkeziyetsiz Bir Kripto Varlık Borsasıdır.

ByteDex, ana olarak çift katmanlı blockchain yapısı üzerine kurulmuş bir Merkezi yönetime sahip Merkeziyetsiz borsadır. ByteDex, yurtdışı ortaklı şekilde kendi blockchain sistemini geliştirmektedir.

ByteDex çift katmanlı blockchain yapısı sayesinde çok yüksek işlem kapasitesine ulaşabilmekte ve 1 ila 3 saniye içerisinde işlemleri gerçekleştirebilmektedir. ByteDex yapı itibariyle dünyanın her kıtasında mevcutta var olan 12 süper node üzerinde kurulu kendi uzlaşma algoritması ile işlev gören blockchain yapısı üzerinde çalışmaktadır.

ByteDex borsasının açılması ile birlikte, borsa madenciliği dediğimiz BYTEDEX coin üretimi de yapılabilecektir. Böylelikle oluşan küçük nodelar vasıtasıyla ByteDex ekosistemi daha da güçlenecektir. “Node”lar yani tam türkçesi ile “düğümler” blockchain ağı içerisinde özel blockchain yazılımlarını çalıştırarak, blockchain üzerinde işlemlerin onaylanmasını sağlayan katılımcılardır.

ByteDex’in üst katman blockchaini, ByteDex borsası ve ekosistemin içerisindeki işlemlerin işlenmesini ve hızlıca kaydedilmesini sağlar. Alt katman yani “Mainnet”, ByteDex ekosistemi ile diğer blockchainlerin yada ekosistem dışına çıkan yada ekosisteme giren işlemlerin kaydedilmesini sağlar. Üst katman blockchainde yapılan işlemler, mainnette yer almaz ancak ByteDex ekosistemi dışına çıkarken yade eko sisteme giriş yaparken üst katman işlemlerin son durumu alt katman blockchaine işlenir.

Bunu basit bir allegori ile anlatmak gerekirse alt katman mainnet mahkeme, üst katman blockchain ise noter vazifesi görmektedir. Standart blockchainlerde her işlem mahkemeye giderek dava açılır incelenir onaylanır ve dosya kaydedilir. Bu zaman, para ve enerji gerektirmektedir. En ufak bir işlem için ile bile süreç bu şekilde işler. ByteDex’te ise işlemler öncelikle noterde hızlıca kayıt altına alınır. ByteDex üst katman blockchaini, ByteDex ekosistemi içerisindeki tüm işlemleri bu şekilde kayda alır. İşlemler sonucu ortaya çıkan son durum mahkeme onayına sunulur ve onaylanır.

Örneğin Ali 100 doları ile ByteDex Borsanına girer. Alım-satımlar, borsa içi transferler yada borsadan Ali’ye yapılan satışlar hepsi üst katman blockchainde kaydedilir. Ali, tüm bu işlemler sırasında hesabında 0.00005 BTC 0.4 vb. gibi nihai bir duruma ulaşır. Tüm varlığını yada bir kısmını ByteDex ekosistemi dışında başka bir Cüzdana yada Borsaya aktarmak istediğinde Ali’nin son durumdaki bakiyesi üst katman blockchain sisteminden Alt sistem blockchaine aktarılır. Ve bu son durum altsistem blockchaine işlenerek işlemi tamamlanır. Bu şekilde işlem hızı ve kapasitesinden ödün vermeden ölçeklenebilirlik sıkıntısı olmadan saniyeler içerisinde ByteDex’te işlem yapılabilir. ByteDex üst katman ve alt katman blockchaini kendilerine özgü uzlaşma mekanizmaları kullansalar da temel algoritmaları bugün çokca kullanılan “PoS -proof of stake” algoritmasıdır. ByteDex Borsasında, BYTEDEX Coinler stake edilerek ByteDex blockchainlerin işlevselliğine katkıda bulunulduğu gibi işlem ücretleri ile komisyonlardan stake edenlere ödül verilir. Borsa madenciliği yapan nodelarda onaylanan blok başına belli miktar ByteDex ödülü alırlar.

ByteDex üst katman ve alt katmanda DRPoS (Delegated Revenue Proof of Stake) ve CBP (Consensus Before Packing) uzlaşma algoritmalarını kullanır. DRPoS, DPoS (Delegated Proof of Stake)’den miras aldığı, düşük blockchain katılımının yeniden dizaynı olarak ekonomikleştirir. Böylelikle bütün kullanıcılar Node ödüllerinden faydalanabilir.

Bununla birlikte CBP ile blockchain üzerindeki uzlaşma blok onayı öncesinde sağlanır. Bu durum blok içerisinde binlerce işlemin önceden uzlaşma ile doğrulanmasını sağladığı için uzun blok onayı süreleri gerekmez. ByteDex Blockchain’i bu sayede 1 ile 3 saniye arasında yüzbinlerce işlem onayı gerçekleştirebilir.

Blockchain üst katmanında yer alan nodelar en yakın nodeların oluşturduğu güvenlik yeter sayısı kadar, katılımın yeterli olduğu birimler halinde çalışarak, aynı blockchain ağı içerisinde aynı anda bir çok farklı blok işlenebilir ve onaylanabilir. ByteDex bu şekilde yüksek miktarda işlemi blockchain yapısı içerisinde yürütebilme imkanına kavuşmaktadır. ByteDex DualChain olarak adlandırdığımız yukarıdaki yapı, aynı zamanda farklı blockchain ağları arasında çapraz ağlar oluşturarak farklı türdeki kripto varlıkların aynı blockchain üzerinde işlem görmesini sağlamaktadır. Bugün DEX’lerde Ethereum ağında işlem gören coin ve tokenların, Bitcoin, Litecoin gibi bitcoin tabanlı blockchainler ile aynı platformda işlem görememesinin temeli budur. Crosschain teknolojisi ile farklı blockchain ağları ByteDex üzerinde işlem görebilmektedir. ByteDex’in aynı zamanda KCash firmasının partneri olan Bytetrade ile işbirliği kapsamında edindiği Crosschain Protokolü sayesinde farklı blockchainler arasında akıllı kontratlar ve API’ler vasıtası ile ilişki kurmak mümkün hale gelmektedir. Bu süreç boyunca tüm kripto varlıklar akıllı kontratlar ile kitlitlenir ve blockchainler arası transfer gerçekleştirilir.

Kullanıcılar tüm işlemleri bir arayüz vasıtasıyla doğrudan blockchain üzerine açtıkları hesaplar ile yaparlar. Kullanıcıların tüm kripto varlıkları ve bilgileri blockchain üzerine gömülür. Bu nedenle bu hesaplara elinde giriş bilgilerini, özel anahtarını tutan kullanıcı haricinde kimse ulaşamaz. Kimse Blockchaine gömülü olarak saklanan kripto varlıkları çalamaz yada sistemi hackleyemez. ByteDex yapı itibariyle çökme yada donma yada devredışı kalma gibi problemleri yoktur. Sistem binlerce küçük node tarafından beslenen bir ağ üzerinde çalışması nedeniyle tüm ağ bilgisayarları kapanmadan kapanmaz. Yapay Zeka sayesinde devre dışı kalan nodelar var ise işlemler otomatik olarak diğer nodelara aktarılır. ByteDex Blockchain’in teknik detaylarını support@bytedex.io mail adresinden talep edebilirsiniz.

ByteDex Tamamen Blockchain Üzerinde İşlem Yürütür. En Üst Seviye Gizlilik İçinde Şeffaf İşlemler Yapılabilir.

ByteDex Borsasının Farklı Özellikleri

ByteDex Likidite Çözümü:ByteDex, kullanıcıların kendi aralarında eşleşmesini en iyi şekilde çift katmanlı blockchain üerinde kurulu eşleme mekanizması ile yürütür. Saniyeler içerisinde piyasa yapıcı ve piyasa alıcısını eşler. Bununla birlikte Smart Route Order sistemleri ile birlikte Kripto dünyasının belli başlı borsalarına apiler vasıtası ile bağlantı kurarak bu borsaların likitide havuzunu ByteDex havuzuna bağlar. Bu nedenle ByteDex likitide konusunda merkezi borsaların sunmuş olduğu tüm kolaylığı bir Dex platformunda da sunabilmektedir. CCXT Api vasıtası ile onlarca borsanın anlık verileri ve fiyatlamaları ByteDex borsasına entegre olur. Smart Order Route üzerinden ByteDex’te yeterli olarak bulunmayan bir kripto varlık çifti için en uygun şekilde diğer borsaların işlem çiftlerinden elde edilerek kullanıcıya sunulur. Tüm bu işlemler saniyeler içerisinde arka planda gerçekleşir.

ByteDex Dapps: ByteDex bir blockchain tabanlı borsa olarak blockchain ekosisteminin bugün bize tanıdığı tüm teknolojileri de bünyesinde barındırmaktadır. Ethereum ile gündeme gelen bugün artık yayagın şekilde kullanılabilen akıllı kontratlarda bunlardan biridir. Akıllı kontratlar belli amaç doğrultusunda programlanmış blockchain üzerinde çalışan programcıklardır.

Bu akıllı kontratlar bugün Decentralized Apps dediğimiz merkezi olmayan uygulamaların oluşmasını sağlamıştır. ByteDex Blockchain üzerinde bu tür akıllı kontratlar üretilebildiği gibi, bu yapılar blockchain üzerinde çalışan oyunlar ve uygulamalar olarak da çalışabilir. Bu noktada bakıldığında gerçek hayatta bir kullanım alanı olarak ByteDex blockchain üzerinde çalışan bir oyun oluşturabilir bu oyun içerisinde kullanılacak kendi tokenlarınızı ByteDex borsasında üretebilir ve nihai olarak bu oyuna ait kripto tokeni ByteDex borsasında listeleyebilirsiniz.

ByteDex Token Launcher:ByteDex blockchain üzerinde, ByteDex Borsası vasıtası ile farklı tokenlar üretilebilir. Bunlar kullanıcıların kendi projeleri kapsamında kullanılabilir. ByteDex, Bytedex AltTokens adında bu tür üretilen tokenların ana borsa ekranında ayrı bir şekilde listelenebileceği bir listeme üzerinde çalışmaktadır. Bu listelemede her üretilen tokenlar BYTEDEX ile çift oluşturacak olup uygun şartları yerine getirmesi durumunda alım satıma açılacaktır. Bu listede başarı sağlayabilen tokenlar ByteDex ana listede yayınlanma hakkı kazanacaktır.

ByteDex Coin:ByteDex Coin, ByteDex ekosisteminin ana işlem ve ödeme birimidir. Bu kapsamda diğer borsaların benzer şekilde kullandığı coinlerle aynı özelliklere sahiptir. BYTEDEX Coini ByteDex blockchain üzerinde borsa madenciliği ile üretilecektir. Borsa içerisindeki tüm ödemeler BYTEDEX ile yapılacak, komisyonlar, stake ödülleri ve tüm diğer işlemlerde kullanılacaktır. BYTEDEX belli başlı tün Kripto varlıklarla alım satım çifti oluşturacaktır. Ayrıca bir çok farklı borsada da listlenecektir. Bu yazının yazıldığı tarihte coinimizin diğer borsalarda da listlenmesi amacıyla görüşmelere başlanmıştır.

BYTEDEX Token ise ByteDex projesinin başlangıcında oluşturulan TRON Network Blockchain üzerinde üretilmiş TRC-10 özellikli tokenlardır. Bu Tokenlar sadece ByteDex promosyon sürecinde kullanılmak için üretilmişlerdir ve toplam arzı 1 milyar adettir. Bu tokenlar Önsatış ve Genel Arz’da satılacak kalan tokenların bir kısmı BYTEDEX Coinler ile borsa üzerinde swap işlemi yapılıncaya kadar borsadaki spekülatif faaliyetlerin engellenmesi için rezerv olarak tutulacak kalan kısmı tanıtım ve ödül programlarında kullanılacaktır. Önsatış ve Genel Arz’da satılmayan ve swap işleminden sonra kalan tokenların tamamı yakılacaktır. Daha detaylı bilgi bytedex.io websitesinde verilmiştir.

OTC Platformu:ByteDex OTC (Over The Counter) olarak yani tezgah üstü işlemi olarak çevrilebilecek işlemlerin güvenli şekilde yapılmasını sağlar. OTC’de alım satım borsa üzerinden değil karşılıklı iki kişinin anlaşması üzerine gerçekleşir. Bu nedenle genel olarak yüksek miktarda kripto varlıkların doğrudan başkasına satışına imkan verir. Fiyatlar borsadan bağımsız olarak ticareti ByteDex OTC (Over The Counter) olarak yani tezgah üstü işlemi olarak çevrilebilecek işlemlerin güvenli şekilde yapılmasını sağlar. OTC’de alım satım borsa üzerinden değil karşılıklı iki kişinin anlaşması üzerine gerçekleşir. Bu nedenle genel olarak yüksek miktarda kripto varlıkların doğrudan başkasına satışına imkan verir. Fiyatlar borsadan bağımsız olarak ticareti yapan kişiler arasında belirlenir. ByteDex bu kapsamda tüm işlemi blockchain üzerinde kayda almasının yanı sıra bir tür escrow (emanetçi) hizmeti de sunmaktadır. OTC işlemlerinde önce para gönderilir ve daha sonra kripto varlık takası gerçekleşir. ByteDex bu kapsamda paranın istenen miktarda yatırılıp yatırılmadığını kontrol eder ve kayda alır. Kripto Varlık sahibi talep edilen miktarda kripto varlığı alıcıya gönderir. Bu işlem blockchain üzerinde kayıtlıdır. İşlem gerçekleştiğinde ByteDex yatırılan kripto varlık ücretini satıcıya aktarır. Böylelikle güvenli şekilde işlem gerçekleşmiş olur aynı zamanda blockchain üzerindeki işlem kaydıyla yapılan işlemin geçerliliği her iki taraf nezdinde ispatlanmış olur.

ByteDex Brokers: ByteDex Brokers, Kripto varlık ticareti konusunda uzmanlaşmış kişilerin kripto varlık piyasası hakkında yeterli tecrübesi olmayan kişilere broker hizmeti vermesini sağlar. Bu şekilde kullanıcılar iyi brokerların tecrübe ve bilgisi ile kripto varlık piyasasından daha iyi şekilde yararlanabilirler. Kullanıcılar, ByteDex üzerinde kayıtlı brokerlar arasında karşılıklı görüşme yöntemi ile seçim yapabilirler yada halihazırda broker hizmeti veren Traderlar ByteDex üzerinde doğrudan müşterilerine hizmet vermeye başlayabilirler. ByteDex, Broker hizmeti veren Traderları içinde özel bir öneride bulunmaz yada desteklemez. Bu hizmet kapsamında elde edilen kazanç yada kayıplardan sorumlu değildir. ByteDex kapsamında kullanıcı, broker ile yapmış olduğu anlaşmaya göre elde edilen kazancın ne kadarlık miktarının Broker’a devredileceğine ve yüzdelik olarak ne kadarlık bir zarar durumunda trade işlemlerinin durdurulacağına karar verir. Broker kendine verilen limitler içerisinde kullanıcıya ait kripto varlıklar ile borsa içerisinde alım satım yapabilir ancak hiçbir koşulda fonları başka hesaplara transfer edemez. Brokerların elde ettikleri kar oranları, her işlem kapanışında kullanıcı ile anlaştıkları oranda otomatik olarak borsa cüzdanlarına gönderilir.

Byte Wallet (ByteW): Byte Wallet, Stellar ekosisteminin decantralize cüzdan anlayışından miras alınan bir DEX wallet türüdür. ByteW esasen içerisinde kripto varlık barındırmaz ancak ByteDex blockchaininde gömülü olan size ait bilgileri ve kripto varlıkları görüntüler ve ByteW aracılığı blockchain üzerinde ByteDex borsasıyla entegre şekilde işlem yapmanıza izin verir.

Cüzdan içerisinde herhangi bir kripto varlık barındırmadığı içinde hacklenmesi yada kripto varlıkların çalınması mümkün değildir. ByteW, ByteDex blockchaine açılan bir kapı işlevi görür. ByteDex borsasında olduğu gibi, ByteW kullanımı için şifreniz, özel anahtarınız ve mnemonic kelimeleriniz çok önemlidir. Bunları kaybederseniz kripto varlıklarınız sonsuza dek blockchain üzerinde kilitli kalacaktır.

Ödemeler ve İtibari Para: ByteDex Borsası 3 ayrı ödeme noktası ile anlaşmalı olup tüm kredi kartı ve banka kartlarından cüzdanlarınıza itibari para aktarımı yapabileceksiniz. Ayrıca bu işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla yine Byte Blockchain Technologies olarak ödeme noktası lisansı almak için başvurumuz bulunmaktadır. Bu lisansla birlikte ByteDex kullanıcılarına Visa ve Maestro özellikli kartlar dağıtılabilecek ve ByteDex Borsası üzerindeki nakdi varlıklarınızı bu kartlara çekerek Türkiye’de kullanabileceksiniz.

Vergilendirme mevzuatları kapsamında yapılacak değişiklikler olması durumunda ByteDex borsası olarak tüm ödemeler öncelikle yukarıda bahsedilen elektronik para ve ödeme kuruluşuna yapılacak, kullanıcıların kendi banka hesaplarına doğrudan borsa üzerinden değil ödeme kuruluşu vasıtasıyla yapması opsiyonu sunulacaktır.

Blockchain Güvenliği:

  • DDos ve Kötü Niyetli Yazılım Koruması
  • • Anlık Analiz ve Görüntüleme
  • İşlem Analiz Platformu • 7/24 Hazır 30+Teknik ekip
  • Anchain Yapay Zeka Destekli Blockchain Güvenliği
  • AES 256 Multi- -kriptolama
  • Kripto Varlıkların Akıllı Kontratlar ile Blockchaine Kilitlenmesi

ByteDex Akıllı Güvenlik

ByteDex, tüm kripto varlıkları ve kişisel bilgileri tasarım olarak ByteDex Blockchain içerisine gömmektedir. Bu kripto varlıkların ve bilgilerin hacklenebilmesi için dualchain konsepti kapsamında hizmet veren 12 süper node ve borsa madenciliği yapan nodeların en az %51’inin ele geçirilmesi gerekmektedir. Bu bugünki teknolojik imkanlarla mümkün olmadığı gibi hackerlar içinde oldukça maliyetli bir işlemdir.

Bunun yanısıra blockchain sistemi yapay zeka ve akıllı kontrat vasıtasıyla anlık olarak denetlenmektedir. Her hangi bir node üzerinde tespit edilen kötü niyetli bir girişim anlık olarak farkedilmekte ve o nodelar blockchain sisteminin dışına çıkarılmaktadır. “ByteDex, C-DEX’in Bütün Avantajlarını ByteDex Topluluğuna Sunuyor..”

Değerlendirme

ByteDex Kripto Varlık Borsası, diğer borsacılık imkanlarının yanısıra yukarıdaki hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda hizmet kalitesini en düzey düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. İşlem kapasitesi, ABD NASDAQ borsası ile eşdeğer işlem hacmine sahiptir ve işlemler 1 ila 3 saniye içerisinde gerçekleşmektedir. Blockchain temelli olmanın verdiği imkanlar sayesinde CCXT ile anlık tüm diğer borsalardan bilgi akışı sağlayabildiği gibi Smart Route Order ile elde edilen likidite sayesinde en çok işlem gören 100+ kripto varlık çiftini işleyebilmekte ve istenildiği kadar ek kripto varlık çifti listeleme imkanı sunmaktadır. Crosschain protokolü kapsamında farklı ekosistemlerde üretilen token yapılarını (ör; Erc-20, Trc-20 vb.) kendi blockchain yapısında destekleyebilmektedir.

Block Explorer ile blockchain üzerinde yapılan her bir işlemin kaydına ulaşılabilir şeffaf şekilde işlemler takip edilebilir. Blockchain üzerindeki işlemlere, ByteDex ekibi dahil kimse tarafından müdahale edilemez. ByteDex kullanıcı hesaplarına, ByteDex Ekibi dahil kimse erişim sağlayamaz, hesaplara bloke koyamaz yada kripto varlıkları transfer edemez, sınırlandıramaz, engelleyemez.

ByteDex Ekibi, blockchain üzerindeki hiçbir işleme müdahale edemez. Ekibimiz ByteDex borsasının güvenliği, bakımı ve işletilmesi ile ilgili işlemleri yapabilmektedir. İşletme kapsamında 7/24 teknik ekip ve müşteri hizmetleri, Blockchain üzerinde işlem yapan ByteDex borsasının, yazılımının geliştirilmesi gibi işlevleri vardır.

ByteDex kendi topluluğuna blockchainin ruhuna uygun olarak sıkı sıkıya bağlıdır. ByteDex, borsacılıktan elde ettiği net karın %20 ila %50’sini BYTEDEX Coin ile elindeki coinleri borsaya kota eden (stake) eden kullanıcıları ile paylaşacaktır. ByteDex bir Topluluk projesi olarak var olacak ve o şekilde devam edecektir. ByteDex olarak düzenenlenen Önsatış ve Genel Arz kampanyaları ile ByteDex Ödül Programının asıl amacı ByteDex topluluğunu oluşturmaktır. ByteDex Önsatış ve Genel Arz’da (ICO) toplanan fonları yine ByteDex borsasında topluluk tarafından kullanılabilecek likitide olarak bulunduracaktır.

ByteDex bu anlamda blockchain ideolojisine inanmış ve merkeziyetsizliği savunan herkesi ByteDex topluluğuna katılmaya davet etmektedir. ByteDex sadece bir kripto borsası olarak değil geniş kitlesiyle blockchain teknolojisinin yarınlarını oluşturmaya aday bir ekosistem olarak var olacaktır.

ByteDex Token

BYTEDEX Token: Tron Network TRC-10 — wBYTEDEX Token : Tron Network TRC-20

Özel ÖnSatış Fiyatı 1 BYTEDEX = 0.01 USDT

Toplam Arz: 100.000.000 BYTEDEX

ÖnSatış Fiyatı 1 BYTEDEX = 0.02 USDT

Toplam Arz: 1.000.000.000 BYTEDEX Token

Genel Arz Fiyatı 1 BYTEDEX= 0.03 USDT

Toplam Arz: 200.000.000 BYTEDEX

Toplam Arz: 200.000.000 BYTEDEX

Genel Arz Sonrası

  • BYTEDEX Coin Borsa Listelemeleri
  • BYTEDEX Token ->BYTEDEX Coin Swap İşlemi (Swap Sonrası Tüm Kalan BYTEDEX Tokenlar Yakılacaktır.)

Ödül Programları

AirDrop Programı, Sosyal Medya İçerik Üretme Yarışması, Networking Ödülü, Influencer Ödülü

Toplam Dağıtılacak 500.000$ değerinde BYTEDEX Token (Yaklaşık 17 Milyon adet)

Softcap Bütçesi: %65 Ürün Geliştirme, %12 Reklam-Tanıtım, %8 Operasyon Giderleri, %2 Danışmanlık %30 Rezerv Token, %10 ByteDex Takımı, %5 Tanıtım, %5 Ödül Programları ,%5 Ödül Programı, %8 Yönetim giderleri (Detaylı bilgi bytdex.io)

Bildirim

Bu belge geleceğe dönük kesin ifadeler içermektedir. Bunlar, belgenin açıklamaya çalıştığı teknolojimizi ve gelecek planlarımızı, anlatırken kullandığımız ifadeler olup bizi taahhüt altına sokmadığı gibi, tarafımızdan size yapılan bir yatırım önerisi de değildir. Bununla birlikte ByteDex White Paper ve ByteDex Web sitesinde yayınlanan hiçbir bilgi veya materyal, bir talep, bir teklif oluşturmaz, veya herhangi bir yatırım aracını satın alma veya satma, herhangi bir işlemi gerçekleştirme veya herhangi bir şekilde herhangi bir yasal işlem gerçekleştirme önerisi değildir.

ByteDex, sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü ve kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk taşımaz. ByteDex’in isteyerek ve bilerek ya da ağır kusurlu hareket etmemiş olduğu sürece, sunulan bilgilerin kullanımı ya da kullanılmamasının veyahut yanlış ya da eksik bilgilerin kullanımının yol açtığı maddi ya da manevi zarardan ByteDex sorumlu tutulamaz. Bu belgenin içeriği değişebilir ve bağlayıcı değildir. ByteDex, sayfanın bazı kısımlarını ya da içeriğin tamamını özel bir bildirimde bulunmadan değiştirme, içeriğe eklenti yapma, silme ya da yayını geçici ya da sürekli olarak kaldırma hakkını saklı tutar.

Bu belgede kullanılan marka ve sistemlerin telif hakları sahiplerine aittir. Bu belgeden alıntı yapılırken orjinal eser sahibine yada kaynakçada belirtilen dokümantasyona başvurulmalıdır.

İşbu sorumluluk reddi, bu açıklamayla ilintili web sitesinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu metnin bazı parçaları ya da metindeki bir takım ifadeler, yürürlükteki mevzuata uymuyorsa, uymaz hale gelmişse ya da tamamen uymuyor ise, bu durum belgenin geri kalan kısmının içerik ve geçerliliğini etkilemez. Bu belgede kullanılan bilgi,belge doküman ve kaynakça için support@bytedex.io adresinden talepte bulunabilirsiniz.

Byte Blockchain Technologies OÜ — Peterburi TEE 48 Tallinn, 11415 Estonia, bytedex@bytedex.io

Byte Decentralized Exchange (ByteDex) Blockchain Tabanlı bir kripto varlık borsasıdır.

Byte Decentralized Exchange (ByteDex) Blockchain Tabanlı bir kripto varlık borsasıdır.