ByteDex

Sign in

Nowadays I dont want to believe what my eyes see on the social platforms! More than millions of Crypto Currency investors waits a tweet from a speculater to high the value of the coins that they hold!

Hey, what’s the matter with you? If you need a Father you can be part of Central banks and you can wait what Fed says or what TumpDEn says! But the crypto currency world or cripto currencies as product of the blockchain technologies not like that!

In Roman Empire Age community would have waited the the king to learn what the decisions that…

“Önümüzdeki dönemde merkeziyetsiz borsaların güvenliğiyle, merkezi borsaların konforunu bir araya getiren hibrit borsaların yükselişe geçeceğine şahitlik edeceğiz” diyen ByteDex CEO’su İsmail Köseoğlu, Türkiye ve dünyanın ilk ve tek blockchain tabanlı hibrit borsası olarak Ağustos 2020'de Estonya’da kurulan ByteDex’in, bu alanda farklı bir misyona sahip olduğunu vurguladı.

Hem kullanıcılar hem de kripto yatırımcıları için güvenli bir ticaret ortamı sunan hibrit borsalar aracılığıyla, bu dönüşümün yakın gelecekte hızla blockchain ekosistemine yayılacağını belirten Köseoğlu, güven sürecini pekiştiren inovatif atılımlarla dünden bugüne yaşanan dolandırıcılık, hacklenme gibi negatif gelişmelerin de bertaraf edileceğine dikkat çekti.

Finansal sistemlerin A’dan Z’ye değiştiği yepyeni bir dönemin eşiğindeyiz. Kripto varlıklar…

Why an Investor need to deliver all his/her assets to the Exchange Holder? Is there no any solution to this unfair and risky acts in Crypto World?

In any case don’t we give much commissions to the Exchange Owners? Then is it fair to leave all our holdings to Exchange’s Owners mercy?

If not so what is the real solution?

Maybe an Investor asks this kind of questions many times in a day, at least, I do ask myself at every turn.

Eventually every investors will come to the same point and they will ask that “why the Exchanges see…

When we come to today, we can say that we are on the eve of a technological revolution again.
It is the more post-modern age that we reach. Voluntarily or Necessarily we have to face to face it.

How a liberal Exchange principles failed to be success at the hands of centralized exchanges owners?
Is possible to set up a game that unappropriate to its roots it?

Why blockchain technology did enemy to its liberal origins?
Or what coused it failed from its claims? …

BLOCKCHAIN…

Günümüzde hayatımızın belkide her alanına girmiş olan bu yazılım altyapısı nedir? Belki biliyoruz belki de bilmiyoruz ama günümüzde sağlık sektöründe, ulaşım sektöründe, ithalat-ihracatta kısacası bir çok alanda blockchain altyapısı kullanılıyor. Kısaca Türkçesi dağıtık defter teknolojisi olan blockchain verilerin dağıtılarak saklaması teknolojisidir diyebiliriz. Blockchain teknolojisi şuan yeni yeni anlaşılmaya başlasa da gelecekte web siteleri kadar yaygın kullanımı olacaktır.

Blockchainde işlemler yapılırken bu işlemleri doğrulamak için coinler kullanılmaktadır. Normalde bu teknolojinin yan ürünü olan coinler, son zamanlarda blockchainin önüne geçip daha popüler hale gelmiştir. Özellikle son 1 senede kripto paraların aşırı değerlenmesi bu sektöre olan ilgiyi arttırmıştır. İlk kripto para olan…

Résumé

Echange Décentralisé Byte

Les actifs cryptographiques qui sont entrés dans nos vies avec quelqu’un ou quelques uns utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamato en 2008, ont atteint lors de la redactions de ce document en avril 2021, un volume de marché de 1,5 billion de dollars dans le monde. Le monde des actifs cryptographiques, où Bitcoin est le produit phare, se développe de jour en jour. Cet écosystème cryptographique se développe à un tel point que les applications et infrastructures de la blockchain augmentent également à une vitesse vertigineuse. Les échanges cryptographiques jouent un rôle très sérieux dans le monde de la cryptographie au…

ZUSAMMENFASSUNG

Byte Decentralized Exchange

Krypto-Assets, die 2008 in unser Leben getreten sind, haben zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments im April 2021 ein Marktvolumen von 1,5 Billionen Dollar weltweit erreicht. Die Welt der Krypto-Assets entwickelt sich von Tag zu Tag und mit der Entwicklung des Krypto-Ökosystems nehmen Blockchain-Anwendungen und -Infrastrukturen mit schwindelerregender Geschwindigkeit zu. Krypto-Börsen spielen in der Krypto-Welt eine sehr wichtige Rolle, wenn es darum geht, Krypto-Assets zu kaufen und zu verkaufen, den Besitzer zu wechseln oder sie in Waren oder Dienstleistungen umzuwandeln.

Unser Land ist zu einem der wichtigsten Länder der Welt geworden, das nach Krypto-Assets gefragt ist…

Summary

Byte Decentralized Exchange

Crypto assets that joined our lives by someone or some people using the nickname Satoshi Nakamato in 2008 have reached a market volume by 1.5 Trillion Dollars worldwide as of April 2021 when this document was written.

The world of crypto assets, where Bitcoin is the flagship, is developing day by day, and with this development of the crypto ecosystem, blockchain applications and infrastructures are also increasing at a dizzying speed. …

Özet

Byte Decentralized Exchange

2008 yılında Satoshi Nakamato rumuzunu kullanan biri yada birileri tarafından hayatımıza giriş yapan Kripto varlıklar bu belgenin yazıldığı Nisan 2021 tarihi itibariyle Dünya genelinde 1.5 Trilyon Dolarlık bir market hacmine ulaşmış bulunuyor. Bitcoin’in amiral gemisi olduğu kripto varlıklar dünyası her geçen gün daha da gelişmekte ve kripto ekosisteminin bu denli gelişmesiyle birlikte, blok zincir uygulamaları ve altyapıları da baş döndürücü bir hızla artmakta. Kripto varlıkların alınıp satılması, el değiştirmesi yada herhangi bir mal veya hizmete dönüştürülmesi noktasında Kripto borsaları, kripto dünyasında çok ciddi roller oynuyor.

Ülkemiz ise kripto varlıklara rağbet gösteren dünyada belli başlı ülkelerden biri…

ByteDex Ödül Kampanyaları

1- AirDrop Ödülleri

AirDrop kapsamındaki ödüller ve ödül kapsamı AirDrop Başlangıcında ayrıca açıklanacaktır. AirDrop 1 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek ve ilk 100.000 kişi ile sınırlı olacaktır.

2- Sosyal Medya İçerik Üretme Yarışması

ByteDex topluluğuna katılan, katılımcılarımızın sosyal medya üzerinde yapacakları paylaşımları ödüllendirilecektir. Bu Kapsamda;

1- En fazla özgün sosyal medya paylaşımı yapana 1 kişiye 1000 $ değerinde BYTEDEX Token (Geçerli Mecralar; Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, Medium, Reddit, Discord, TikTok)

2-ByteDex yönetimince belirlenecek 10 aday içerisinde ByteDex Topluluğunca yapılacak oylama sonucunda en beğenilen sosyal medya paylaşımını yapan 1 kişiye 1000$ değerinde BYTEDEX Token

3- En Fazla Referans…

ByteDex

Byte Decentralized Exchange (ByteDex) Blockchain Tabanlı bir kripto varlık borsasıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store