ByteDex

Nowadays I dont want to believe what my eyes see on the social platforms! More than millions of Crypto Currency investors waits a tweet from a speculater to high the value of the coins that they hold!

Hey, what’s the matter with you? If you need a Father you can…

“Önümüzdeki dönemde merkeziyetsiz borsaların güvenliğiyle, merkezi borsaların konforunu bir araya getiren hibrit borsaların yükselişe geçeceğine şahitlik edeceğiz” diyen ByteDex CEO’su İsmail Köseoğlu, Türkiye ve dünyanın ilk ve tek blockchain tabanlı hibrit borsası olarak Ağustos 2020'de Estonya’da kurulan ByteDex’in, bu alanda farklı bir misyona sahip olduğunu vurguladı.

Hem kullanıcılar hem de…

When we come to today, we can say that we are on the eve of a technological revolution again.
It is the more post-modern age that we reach. Voluntarily or Necessarily we have to face to face it.

How a liberal Exchange principles failed to be success at the hands…

BLOCKCHAIN…

Günümüzde hayatımızın belkide her alanına girmiş olan bu yazılım altyapısı nedir? Belki biliyoruz belki de bilmiyoruz ama günümüzde sağlık sektöründe, ulaşım sektöründe, ithalat-ihracatta kısacası bir çok alanda blockchain altyapısı kullanılıyor. Kısaca Türkçesi dağıtık defter teknolojisi olan blockchain verilerin dağıtılarak saklaması teknolojisidir diyebiliriz. …

Résumé

Echange Décentralisé Byte

Les actifs cryptographiques qui sont entrés dans nos vies avec quelqu’un ou quelques uns utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamato en 2008, ont atteint lors de la redactions de ce document en avril 2021, un volume de marché de 1,5 billion de dollars dans le monde. Le monde des actifs cryptographiques…

ZUSAMMENFASSUNG

Byte Decentralized Exchange

Krypto-Assets, die 2008 in unser Leben getreten sind, haben zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments im April 2021 ein Marktvolumen von 1,5 Billionen Dollar weltweit erreicht. Die Welt der Krypto-Assets entwickelt sich von Tag zu Tag und mit der Entwicklung des Krypto-Ökosystems nehmen Blockchain-Anwendungen und -Infrastrukturen…

Summary

Byte Decentralized Exchange

Crypto assets that joined our lives by someone or some people using the nickname Satoshi Nakamato in 2008 have reached a market volume by 1.5 Trillion Dollars worldwide as of April 2021 when this document was written.

The world of crypto assets, where Bitcoin is the flagship…

Özet

Byte Decentralized Exchange

2008 yılında Satoshi Nakamato rumuzunu kullanan biri yada birileri tarafından hayatımıza giriş yapan Kripto varlıklar bu belgenin yazıldığı Nisan 2021 tarihi itibariyle Dünya genelinde 1.5 Trilyon Dolarlık bir market hacmine ulaşmış bulunuyor. Bitcoin’in amiral gemisi olduğu kripto varlıklar dünyası her geçen gün daha da gelişmekte ve…

ByteDex Ödül Kampanyaları

1- AirDrop Ödülleri

AirDrop kapsamındaki ödüller ve ödül kapsamı AirDrop Başlangıcında ayrıca açıklanacaktır. AirDrop 1 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek ve ilk 100.000 kişi ile sınırlı olacaktır.

2- Sosyal Medya İçerik Üretme Yarışması

ByteDex topluluğuna katılan, katılımcılarımızın sosyal medya üzerinde yapacakları paylaşımları ödüllendirilecektir. Bu Kapsamda;

1- En…

ByteDex

Byte Decentralized Exchange (ByteDex) Blockchain Tabanlı bir kripto varlık borsasıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store